Τι ποσοστό μελισσών ασχολείται με τη συλλογή πρόπολης σε ένα μελίσσι?

Τι ποσοστό μελισσών ασχολείται με τη συλλογή πρόπολης σε ένα μελίσσι?

   Οι συλλέκτριες μέλισσες πρόπολης αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της κοινωνίας του μελισσιού αναλογικά με εκείνες που συλλέγουν τροφές. Συνήθως πρόκειται για 5 έως 15 συλλέκτριες μέλισσες στη διάρκεια μίας ημέρας που θα μεταφέρουν αποκλειστικά πρόπολη. Αντίθετα, μέσα σε ένα 5 λεπτό περίπου 150 συλλέκτριες μέλισσες μπορούν να επιστρέψουν στην κυψέλη φέρνοντας γύρη ή νέκταρ. Επιπλέον η διαδικασία της απόθεσης της πρόπολης εντός της κυψέλης μπορεί να είναι πολύ απαιτητική ως προς τις ενεργειακές ανάγκες και το χρόνο που δαπανάται. Η διάρκεια μπορεί να κυμανθεί από 30 λεπτά μέχρι αρκετές ώρες σε αντιδιαστολή με την απόθεση γύρης που κατά μέσο όρο απαιτεί 11 λεπτά.

   Με δεδομένο ότι πολύ µικρό μέρος μελισσών ασχολείται με το δύσκολο έργο της συλλογής πρόπολης, τα ενεργειακά έξοδα που χρησιμοποιούνται είναι ελάχιστα σε επίπεδο κοινωνίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα που θα απαιτούνταν από κάθε μία μέλισσα ξεχωριστά ώστε να διατηρηθεί n έκφραση ανοσοποιητικών γονιδίων εάν δεν υπήρχε n πρόπολη. Πρόκειται δηλαδή για σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακών αποθεμάτων για το σύνολο της κοινωνίας που σε διαφορετική περίπτωση, θα απαιτούνταν σημαντικές δράσεις ανάπτυξης ανοσοποιητικού συστήματος από την κάθε μέλισσα ξεχωριστά με αρνητικές επιδράσεις στη διάρκεια ζωής των μελισσών και στην παραγωγικότητα της κυψέλης.

πηγή: Μελ. Επιθεώρηση τ.240

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.