Πως τοποθετούμε μια κυψέλη στο μελισσοκομείο μας?

Πως τοποθετούμε μια κυψέλη στο μελισσοκομείο μας?

α) Όταν επιλέγουμε το χώρο, βεβαιωνόμαστε ότι το μελισσοκομείο δεν θα είναι εκτεθειμένο σε βορινούς ανέμους και θα λούζεται από τον ήλιο. Ο νοτιανατολικός προσανατολισμός της εισόδου της κυψέλης μας είναι επιθυμητός

β) Ξεχορταριάζουμε και ευθυγραμμίζουμε το έδαφος όσο είναι δυνατό. Προσέχουμε να μην καταστήσουμε το έδαφος πολύ μαλακό γιατί θα επηρεάζει τη σταθερότητα της κυψέλης μας.

γ) Σηκώνουμε την κυψέλη από το έδαφος χρησιμοποιώντας ξύλινα, σιδερένια υποστηρίγματα.

δ) Τα υποστηρίγματα δεν πρέπει να γέρνουν προς καμία πλευρά και κυρίως προς τα πίσω. Ωστόσο δίνουμε στην κυψέλη μια μικρή κλίση προς τα εμπρός για να διευκολύνεται η έξοδος του νερού ή της υγρασίας.

ε) Όταν τοποθετούμε την κυψέλη την πιέζουμε στις αντίθετες πλευρές για να δούμε αν ταλαντεύεται.

στ) Καθαρίζουμε προσεκτικά το χώρο γύρω από την κυψέλη. Δεν ξεχνάμε να επαναλαμβάνουμε την εργασία όταν είναι απαραίτητη.

ζ) Οι επόμενες κυψέλες που θα τοποθετήσουμε θα πρέπει να μην είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες γιατί ευνοείται το φαινόμενο της παραπλάνησης.

 

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.