Νευρικό σύστημα των μελισσών

Νευρικό σύστημα των μελισσών

Το νευρικό σύστημα της μέλισσας είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Είναι το σημείο στο οποίο συγκεντρώνονται τα ερεθίσματα των 5 αισθήσεων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς αισθητήρες και κυρίως από τις κεραίες τα μάτια και τη γλώσσα.

Το νευρικό σύστημα της μέλισσας αποτελείται από 2 συμπληρωματικά σύνολα:

  1. Το κεντρικό νευρικό σύστημα με τον εγκέφαλο και την κοιλιακή νευρική αλυσίδα.
  2. Το στοματογαστρικό νευρικό σύστημα, το οποίο συνδέεται με τη δραστηριότητα και τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων και είναι ανάλογο με το συμπαθητικό νευρικό σύστημα των θηλαστικών. Το σύστημα αυτό που υπάρχει στα έντομα δεν έχει περιγραφεί αρκετά όσον αφορά τη μέλισσα.

Το κεντρικό νευρικό σύστημα

– Ο εγκέφαλος περιλαμβάνει 3 μέρη:

Α. τον πρωτοεγκέφαλο, ο οποίος αποτελεί την πιο ανεπτυγμένη περιοχή και βρίσκεται στο μπροστινό και πάνω μέρος του κεφαλιού. Είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα όργανα της όρασης μέσω των οπτικών και οφθαλμικών νεύρων. Περιέχει 2 μισχωτά μέρη σε μορφή μανιταριού, που στο άκρο τους καταλήγουν σε ένα είδους κάλυκα. Θεωρούνται τα σημεία στα οποία σχηματοποιούνται τα νευρικά σήματα.

Β. κάτω από την κατασκευή αυτή βρίσκεται ο δεύτερος εγκέφαλος με 2 λοβούς για τις κεραίες και τα σπειράματα τους., ως ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ των νευρών που προέρχονται από κάθε κεραία και του πρωτεγκεφάλου.

Γ. ο τρίτος εγκέφαλος αποτελείται από το χειλικό νεύρο και τα παρακαρδιακά νεύρα, που ελέγχουν τους ενδοκρινείς αδένες, των οποίων τα υπολείμματα περνάνε μέσα στην αιμολέμφο.

Ο εγκέφαλος περιέχει αρκετά κύτταρα που παράγουν ορμόνες, και κυρίως 2 ενδοκρινείς αδένες, οι οποίοι βρίσκονται στη βάση του εγκεφάλου, γύρω από τον οισοφάγο.

Οι αδένες αυτοί εκκρίνουν στην αιμολέμφο ορμόνες που είναι πολύ σημαντικές για τη μέλισσα: την εκδυσόνη, η οποία χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη και αποδερμάτωση της προνύμφης και τη νεανική ορμόνη η οποία ελέγχει τη συμπεριφορική εξέλιξη των ενηλίκων εργατριών.

-Η κεντρική νευρική αλυσιδά αποτελείται από το υποοισοφαγικό γάγγλιο, το οποίο εννευρώνει τα στοματικά μέρη, 2 θωρακικά γάγγλια, τα οποία εξυπηρετούν τα πόδια και τα φτερά, και πέντε κοιλιακά γάγγλια από όπου εκκινούν νεύρα με κατεύθυνση προς τους κοιλιακούς δακτύλιους.

πηγή: Σύγχρονη Μελισσοκομία, H. Clement

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.