Η σωστή και οικονομικά προσιτή συμβουλή για τον αγρότη πιο επίκαιρη από ποτέ

Η σωστή και οικονομικά προσιτή συμβουλή για τον αγρότη πιο επίκαιρη από ποτέ

Tην ανάγκη να λάβουν οι αγρότες τη σωστή για την καλλιέργειά τους συμβουλή, που θα είναι παράλληλα και προσιτή, επισημαίνει η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο «Preparing for Future AKIS in Europe».

Στην έκθεση τονίζεται ότι αυτό που χρειάζονται οι αγρότες είναι έγκαιρη, προσαρμοσμένη, αξιόπιστη και απλή συμβουλή, ακόμη και αν δεν απαιτείται συνεχώς ή ακόμα και αν μερικές φορές δεν γνωρίζουν πάντα την αξία της μέχρι να δουν τα αποτελέσματά της. Για τους παραπάνω λόγους, στην έκθεση προτείνονται κατευθύνσεις για να ακολουθήσουν οι γεωργικοί σύμβουλοι ενόψει και της νέας ΚΑΠ.

Εστίαση στην τεχνολογία

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κύριες ανάγκες γνώσης των νέων αγροτών προσανατολίζονται, εκτός των άλλων, και στην παραγωγή, με έμφαση στις τεχνολογίες. Περιμένουν, λοιπόν, από τον γεωργικό τους σύμβουλο να προσαρμόσουν τις τεχνολογικές αυτές ανάγκες στην αγροτική εκμετάλλευση.

Ολιστικές συμβουλές

Οι μελλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ολιστικές συμβουλές στους αγρότες, ενώ ταυτόχρονα να παρέχουν και εξειδικευμένες λύσεις σε προβλήματα. Ο σύμβουλος πρέπει να μπορεί να εξετάζει όλες τις πτυχές της εκμετάλλευσης και να δίνει τεχνικές συμβουλές, με τελικό στόχο την αύξηση της κερδοφορίας.

Σύνδεση της συμβουλής με το σύστημα γνώσης και καινοτομίας

Τα συμβουλευτικά συστήματα στο πρόσφατο παρελθόν είχαν γίνει πολύ στατικά και προσανατολισμένα στη μονόδρομη «μεταφορά γνώσης» για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αναφέρεται στην έρευνα.

Επομένως, ο ρόλος των συμβούλων πρέπει να τεθεί στο κέντρο των συστημάτων γνώσης και καινοτομίας (AKIS), ώστε να πραγματοποιηθεί ένας επαναπροσανατολισμός της ροής γνώσης από τα συστήματα καινοτομίας στους συμβούλους με τελικό αποδέκτη τους αγρότες.

Ο ρόλος των συμβούλων στα συστήματα γνώσης και καινοτομίας πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότερο στην ανάπτυξη του τομέα. Αυτό θα βοηθούσε τους συμβούλους να συμβάλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση των αναγκών των αγροτών, στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γεωργών και των ερευνητών και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, η σύνδεση των συμβούλων με τα συστήματα AKIS δίνει την ευκαιρία στους ερευνητές να έρθουν πιο κοντά στους αγρότες και να μάθουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε να δοθεί λύση μέσω της έρευνας.

Τα παραπάνω σχετικά με τις ανάγκες γνώσης αποδεικνύουν ότι η ανταλλαγή γνώσης, όπως επίσης και τα εκπαιδευτικά συστήματα, είναι καθοριστικής σημασίας, διότι παρέχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι αγρότες επαρκείς συμβουλές για την εκμετάλλευσή τους.

Ως εκ τούτου, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του μέλλοντος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαδώσουν στον αγροτικό τομέα τη ροή γνώσης που έχει δημιουργηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς καινοτομίας.

πηγή: https://www.ypaithros.gr/

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.