Το κλάδεμα της ροδιάς

Το κλάδεμα της ροδιάς

Το κλάδεμα της ροδιάς γίνεται κάθε χρόνο την περίοδο του χειμώνα, από Δεκέμβρη ως Φλεβάρη. Αποσκοπεί στην εξισορρόπηση μεταξύ της βλαστήσεως και της καρποφορίας και στην επιτάχυνση της καρποφορίας των νέων δένδρων. Στα νεαρά δένδρα κάνουμε κλάδεμα διαμόρφωσης και στα αναπτυγμένα δένδρα κλάδεμα καρποφορίας.

Τι σχήμα δίνουμε στα νεαρά δένδρα ροδιάς;

Σχετικά με το κλάδεμα διαμόρφωσης, προτιμάμε τη διαμόρφωση της ροδιάς σε θάμνο, καθώς αξιοποιούμε τη φυσική τάση της για θαμνώδη ανάπτυξη και έτσι επιτυγχάνουμε ταχύτερη είσοδο στην καρποφορία, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, διευκόλυνση καλλιεργητικών εργασιών και καλύτερη συμπεριφορά σε περιπτώσεις ζημιών από άνεμο και από παγετό. ∆ιαμορφώνουμε τα δένδρα σε θάμνους τον πρώτο χρόνο φύτευσης, την περίοδο του χειμώνα, ή και το δεύτερο χρόνο με την επιλογή 3 – 5 βασικών βραχιόνων με τη μορφή ανοιχτού κυπέλλου, με βραχίονες με ομοιόμορφη κλίση και ανάπτυξη. ∆ιευκολύνουμε την καλή ανάπτυξη και θέση των επιλεγμένων βλαστών, με επιμελή αφαίρεση των παραφυάδων. Φροντίζουμε να μην κόβουμε την κορυφή των βλαστών που διαλέξαμε και σε περίπτωση που οι βλαστοί ξεφύγουν σε ανάπτυξη, τους κλαδεύουμε πάνω από πλάγιο βλαστό ώστε η σύντμηση τους να συνοδευτεί με αντικατάσταση κορυφής. Στο τέλος, οι επιλεγμένοι βραχίονες, κόβονται στην άκρη όταν φθάσουν στα τρία μέτρα περίπου, το οποίο είναι και το επιθυμητό ύψος διαμόρφωσης.

Τι κλάδεμα καρποφορίας κάνουμε στις ροδιές;

Το κλάδεμα καρποφορίας στις ροδιές αποσκοπεί στη διατήρηση του σχήματος του δέντρου, στην ανανέωση του καρποφόρου ξύλου, στον σχηματισμό νέων καρποφόρων οργάνων, καθώς και στην επίτευξη καλού φωτισμού και αερισμού του δένδρου. Γίνεται το χειμώνα, αλλά συμπληρώνεται με διορθωτικές επεμβάσεις ολόκληρο το χρόνο. Καταρχήν, αφαιρούνται οι βλαστοί που μπλέκονται στο εσωτερικό του θάμνου και δυσχεραίνουν το φωτισμό και τον αερισμό του δένδρου, ενώ στη συνέχεια αφαιρούνται τα ξερά κλαδιά και οι ξεροί βλαστοί. Επίσης, αφαιρούνται οι λαίμαργοι βλαστοί και οι παραφυάδες που σχηματίζει εκτεταμένα η ροδιά. Τέλος, κονταίνουμε τους μακριούς βλαστούς για να προωθήσουμε την καρποφορία ενώ αν χρειαστεί ανανεώνουμε τους γηρασμένους βραχίονες.

Κι ένα μυστικό για το κλάδεμα

Οι μεγάλες τομές κατά το κλάδεμα πρέπει να επαλείφονται με ειδική αλοιφή κλαδέματος, ενώ το δένδρο πρέπει να ψεκάζεται με χαλκούχο διάλυμα για την προστασία από μυκητολογικές και βακτηριακές ασθένειες. Επίσης, καλό είναι να απολυμαίνουμε τα εργαλεία κλάδέματος σε διάλυμα χλωρίνης 2% για την προστασία μετάδοσης των ασθενειών.

πηγή: www.mistikakipou.gr

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.