Τι εξετάζουμε στα πλαίσια όταν τα επιθεωρούμε?

Τι εξετάζουμε στα πλαίσια όταν τα επιθεωρούμε?

Ο μελισσοκόμος είναι απαραίτητο να εξετάζει τα πλαίσια κάθε μελισσιού, ιδιαίτερα κατά τις επισκέψεις της άνοιξης και του καλοκαιριού. Οφείλει πρώτα να εκτιμά της αξία της βασίλισσας, ανάλογα με το γόνο της, αλλά επίσης να ελέγχει τον όγκο των προμηθειών και το στάδιο ανάπτυξης του μελισσιού. Οι προσεκτικές αυτές παρατηρήσεις θα καθορίσουν το σύνολο των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιήσει σε κάθε κυψέλη: αλλαγή βασίλισσας, δημιουργία σμήνους, τροφοδοσία υγρής/στερεάς τροφής, ανανέωση πλαισίων, τοποθέτηση βασιλικού διαφράγματος.

  • Ένα ωραίο πλαίσιο όπου στο κέντρο του διακρίνουμε τον κλειστό γόνο και στα στεφάνια μέλια.

  • Αν ο γόνος είναι διάσπαρτος τότε ελέγχουμε για προσβολή από ασθένειες (βαρρόα). Επίσης πρέπει να ελέγξουμε αν υπάρχουν τροφές και τροφοδοτούμε ανάλογα. Αν παρόλα αυτά η κατάσταση δεν βελτιωθεί προχωράμε σε αντικατάσταση της βασίλισσας.

  • Αν διακρίνονται βασιλικά κελιά ανοικτά τότε η αποικία είναι ορφανή ή ετοιμάζεται να σμηνουργήσει.

Comments are closed.