Σχέδιο-ασπίδα για τη μελισσοκομία 2017-2019

Σχέδιο-ασπίδα για τη μελισσοκομία 2017-2019

Ένα νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα στηρίξει με 22 εκατ. ευρώ τη μελισσοκομία για την τριετία 2017-2019.

Η πολυαναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και Γιάννη Τσιρώνη. Το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να πάρει και την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών ώστε να δημοσιευθεί στις αρχές Ιουνίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας θεσμικής ασπίδας για την υλοποίηση των μέτρων και των επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας.

Υψηλή χρηματοδότηση

«Εχουμε πάρει μία από τις υψηλότερες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το νέο τριετές πρόγραμμα μελισσοκομίας, γεγονός που θα επιτρέψει την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου», αναφέρει στο «Εθνος – Αγρότης» ο κ. Τσιρώνης. Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις με όλους τους φορείς της μελισσοκομίας, όπως επισημαίνει ο κ. Τσιρώνης, «βρισκόμαστε πλέον στη φάση της εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του κλάδου με στόχο την προώθηση του ελληνικού μελιού στις διεθνείς αγορές».

Η μελισσοκομία είναι ένας ιδιαίτερα υποσχόμενος κλάδος για την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι η χώρα μας κατέχει τις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση για τον αριθμό των μελισσοσμηνών της και κυρίως για την ποιότητα του ελληνικού μελιού, το οποίο έχει διακριθεί για τα μοναδικά διατροφικά του χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, έως το 2019 θα δοθούν 4.185.000 ευρώ ως τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων (1ο Μέτρο). Το συγκεκριμένο κονδύλι θα επιμεριστεί σε δράσεις που αφορούν τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (3.600.000 ευρώ), το ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας «Melinet» (45.000 ευρώ), την εκπαίδευση (360.000 ευρώ) και την προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης (180.000 ευρώ).

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας θα καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και θα αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος. Θα έχουν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα παρέχει συμβουλές και πρακτική βοήθεια στους μελισσοκόμους.

Για την καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών, όπως είναι η βαρρoϊκή ακαρίαση (2ο Μέτρο), θα αξιοποιηθούν 2.400.000 ευρώ. Η τριετής δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πρόληψη, αντιμετώπιση και επιτήρηση εισβολών στις κυψέλες καθώς και την αγορά εγκεκριμένων φαρμάκων για την καταπολέμησή τους.

Στο επίκεντρο του νέου εθνικού σχεδίου είναι και ο εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των κυψελών (3ο Μέτρο), με δράσεις που έχουν εκτιμηθεί στα 13.920.000 ευρώ.

Σημαντική κρίνεται και η στήριξη των διαπιστευμένων εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας (5ο Μέτρο), για τα οποία έχουν προβλεφθεί κονδύλια 780.000 ευρώ. Θα καλύπτονται δαπάνες για αναλύσεις μελιού, βασιλικού πολτού, πρόπολης, γύρης και κεριού μέλισσας, καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.

Επίσης, με 360.000 ευρώ θα ενισχυθούν ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων (6ο Μέτρο). Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, η καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών κ.λπ. Στα θεματικά ερευνητικά πεδία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαφύλαξη και γενετική βελτίωση επιλεγμένων ελληνικών πληθυσμών μελισσών, όσον αφορά τις επιδόσεις και την ανθεκτικότητά τους καθώς και η μελέτη, διαχείριση και αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ιώσεων μελισσών κ.λπ. Αλλα 150.000 ευρώ θα διατεθούν προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες για την αναγνώριση του μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ) ή ως Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων (ΙΠΠ).

Από τα 21.795.000 ευρώ του προγράμματος το 50% βαρύνει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το υπόλοιπο τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα χρηματικά όρια κάθε μέτρου ή δράσης του προγράμματος κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους μπορούν να τροποποιούνται και να γίνεται μεταφορά ποσών με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συνολική παραγωγή μελιού στην Ελλάδα κυμαίνεται μια συνηθισμένη χρονιά από 12.000 έως και 17.000 τόνους. Από αυτούς, περίπου το 60% προέρχεται από πεύκο και έλατο, το 15% από θυμάρι και το υπόλοιπο 25% από διάφορα άνθη.

14 εκατ. για την εποχική μετακίνηση των κυψελών

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τους Ελληνες μελισσοκόμους είναι η νομαδική «σφραγίδα» που έχουν βάλει σε ένα σημαντικό τμήμα της μελισσοκομικής δραστηριότητας. Ακολουθώντας την ανθοφορία των φυτών και τις μελιτοεκκρίσεις, οι παραγωγοί μελιού έχουν παραδοσιακά υιοθετήσει, εδώ και αιώνες, την εποχική μετακίνηση των κυψελών με στόχο να αυξήσουν τις ποσότητες των τελικών προϊόντων. Για τον εξορθολογισμό αυτής της μετακίνησης προβλέπονται από το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 13.920.000 ευρώ.

Από το συγκεκριμένο κονδύλι τα 8.850.000 θα καλύπτουν μέρος των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών. Τα υπόλοιπα 5.070.000 ευρώ θα κατευθυνθούν στην προμήθεια εξοπλισμού για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Θα καλυφθούν επίσης και άλλες δαπάνες όπως για αντικατάσταση παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες (έως και 10% κυψελών ανά μελισσοκόμο) κ.λπ.

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου μέτρου, όπως και των υπόλοιπων του προγράμματος για τη μελισσοκομία, μπορεί να είναι αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (άρθρο 4 του ν. 4430/2016) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον μελισσοκομικό τομέα και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα. Επίσης, μεταξύ άλλων, μπορούν να ωφεληθούν μελισσοκόμοι και ιδιώτες τυποποιητές-συσκευαστές μελιού.

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των δράσεων πρέπει κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου να συντάσσεται φάκελος πληρωμής ανά δικαιούχο, ο οποίος θα αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο φορέα.

Τα παραστατικά δαπανών πρέπει να έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί έως 31 Ιουλίου κάθε έτους. Η αποστολή των φακέλων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρώνεται κάθε χρονιά στις 5 Σεπτεμβρίου και η εκκαθάριση και η καταβολή της δαπάνης στους δικαιούχους θα ολοκληρώνονται έως τις 15 Οκτωβρίου.

πηγή: Έθνος

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.