ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1.Η χρηματοδότηση της έρευνας στη μελισσοκομία μέσα από τον Κανονισμό θα πρέπει να συνεχιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης του κλάδου.
2.Δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης της εξέλιξης της νεκταροέκκρισης και μελιτοέκκρισης σε συγκεκριμένες παραγωγικές περιοχές.
3.Έκδοση ενημερωτικού δελτίου για τη Vespa velutina .
4.Προώθηση εθνικής απόφασης νομοθέτησης αμιγών κατηγοριών ελληνικών μελιών βελανιδιάς, παλιουριού, πολυκόμπου και κουμαριάς.
5.Επικαιροποίηση της απόφασης 127/2004 ΥπΑΑΤ για τις αμιγείς κατηγορίες μελιού ώστε να προστεθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και να εναρμονιστούν και εκσυγχρονιστούν οι μέθοδοι μικροσκοπικής εξέτασης.
6.Επίσπευση της θεσμοθέτησης των ποιοτικών κριτηρίων για το βασιλικό πολτό και τη γύρη

Ερευνητικά προγράμματα
1.Να εγκριθεί Εθνικό πρόγραμμα βελτίωσης των ντόπιων φυλών μελισσών.
2.Να συστηματοποιηθεί η παρακολούθηση των μελιτοεκκρίσεων του πεύκου και της ελάτης
3.Να μελετηθούν οι χρόνιες επιπτώσεις των ακαρεοκτόνων και φυτοπροστατευτικών ουσιών στις μέλισσες καθώς και η περίπτωση αποτοξίνωσής τους
4.Να ενισχυθεί η προώθηση των μελιών που παράγονται στην Ελλάδα μέσω της μελέτης και ανάδειξης των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους.
5.Να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα, η μελισσοτοξικότητα και τα υπολείμματα στα προϊόντα κυψέλης από τη χρήση του οξαλικού σε ταινίες με γλυκερίνη.

Μελισσοκομική Πρακτική
1.Η εφαρμογή οξαλικού οξέος με γλυκερίνη τους καλοκαιρινούς μήνες εναντίον της βαρρόα σε μελίσσια με γόνο είναι μια ακόμα λύση αντιμετώπισης της βαρρόα.
2.Η αποξηραμένη εισαγόμενη γύρη όταν δίνεται στα μελίσσια πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα ανάπτυξης στις μέλισσες. Να γίνει έλεγχος των υποκατάστατων γύρης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
3.Η αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων κελιών αυξάνει και την ποσότητα του παραγόμενου βασιλικού πολτού μέχρι ενός ορίου το οποίο εξαρτάται από τη δύναμη και τη φυλή των μελισσών, την εποχή παραγωγής και άλλους παράγοντες.

Φορείς των μελισσοκόμων
1.Αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων με προώθηση εγχώριου μελιού με αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια, τοπωνύμια και διακριτό σήμα.
2.Καθιέρωση στην ετικέτα του όρου «Γνήσιο Ελληνικό μέλι»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Α. Οργάνωση του κλάδου και ΥπΑΑΤ
1) Να προταθεί αποδεκτή λύση στην οργάνωση του κλάδου μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία και στη λύση να συμφωνήσουν όλοι οι φορείς.
2) Να συσταθεί στο ΥπΑΑΤ Συντονιστική Επιτροπή Χειρισμού Θεμάτων Μελισσοκομίας στα πρότυπα που εφαρμόζει η Κύπρος.
3)Να γίνει ανασυγκρότηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης.
4)Να υποστηριχθούν οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλι και την μελισσοκομία σε εθνικό επίπεδο.
5)Ο κλάδος και η πολιτεία να πρέπει να αντιμετωπίσουν την εκπαίδευση των νέων μελισσοκόμων με θεσμοθετημένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διαδικασίες
6) Να μελετηθεί η εφαρμογή της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
7)Να αξιολογηθούν όλες οι δράσεις του κανονισμού της μελισσοκομίας
8) Να γίνει Πανελλήνιος Μελισσοκομικός Σχεδιασμός όπου θα τεθούν βραχυπρόθεσμοι άλλα και μακροπρόθεσμοι στόχοι ανάπτυξης της μελισσοκομίας
9) Να μειωθεί η φορολόγηση των μελισσοκόμων
10) Να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των εκπαιδευτών μελισσοκομίας με ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

Προϊόντα κυψέλης, ανάδειξη ποιότητας, προστασία, προώθηση
1) Καθιέρωση του Ελληνικού σήματος στο μέλι με ευθύνη ανεξάρτητου φορέα ως προς τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη τελική απονομή του σήματος.
2) Δημιουργία καμπάνιας για το ελληνικό μέλι με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και προώθηση μέσω διαφημιστικών μέσων για το σύνολο του Ελληνικού μελιού.
3) Δημιουργία βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τμήμα εξαγωγών μελιού με πληροφορίες με τις απαιτήσεις της κάθε χώρας ως προς τα θεσμοθετημένα όρια για όλες τις παραμέτρους που αφορούν το μέλι.
4)Στήριξη της ποιότητας και την προώθηση του ελληνικού μελιού
5) Περιχαράκωση της διακίνησής, αποκατάσταση της ελληνικής αγοράς μελιού, και στήριξη σωστών εξαγωγών
6) Επίσπευση διαδικασιών για τα ποιοτικά κριτήρια του βασιλικού πολτού και της γύρης.
7) Επαναφορά στον Κανονισμό της δράσης «Αναλύσεις λοιπών προϊόντων κυψέλης».
8) Ταυτοποίηση όλων των ελληνικών αμιγών και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους
9) Συνεχής παρουσία Ελληνικής Αντιπροσωπίας σε εκθέσεις τροφίμων και έντυπα μέσα τροφίμων σε Αγορές Στόχους

Πρακτικά μελισσοκομικά θέματα
1) Για την κατοχύρωσης ενός μελλοντικού μελισσοκομείου προτείνεται α) η άδεια κυψέλη πάνω στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η ημέρα της επίσκεψης και β) η μεταφορά μιας “ζωντανής κυψέλης”
2) Συνέχιση του προγράμματος πρόγνωσης των μελιτωδών εκκρίσεων και του εξορθολογισμού της μετακίνησης των μελισσιών με συμμετοχή των μελισσοκόμων από διάφορες περιοχές της χώρας.
3) Άμεση απαγόρευση εισαγωγών ξένων φυλών μελισσών με ταυτόχρονη βελτίωση των εγχώριων φυλών.
4) Οι εκπαιδεύσεις του ΕΛΓΟ Δήμητρα να υλοποιούνται τον χειμώνα
5) Κατάρτιση πρωτοκόλλου αντιμετώπισης της Βαρροα το οποίο θα εφαρμόζεται ανά περιφέρεια

Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας να πραγματοποιηθεί στη Πάτρα το έτος 2019 και το 4ο στη Θεσσαλονίκη το έτος 2021.

πηγή: https://www.facebook.com/andreas.thrasyvoulou.7/posts/10212135300155323

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.