Ποιό είναι το κόστος για να γίνει κάποιος επαγγελματίας μελισσοκόμος?

Ποιό είναι το κόστος για να γίνει κάποιος επαγγελματίας μελισσοκόμος?

Ένας καλός σύμβουλος μπορεί να αποτελέσει η οικονομική ανάλυση τη μελισσοκομίας στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας του ΑΠΘ  και τον καθηγητή Ε. Παπαπαναγιώτου το 2010 η οποία και χρηματοδοτήθηκε από το ΥΑΑΤ στο πλαίσιο δράσης Εφαρμοσμένη Έρευνα. Σε σχετική ανάλυση oοικονομικότητας που βρίσκουμε σε αυτή την έκθεση μπορούμε να αντλήσουμε ενδιαφέροντα στοιχεία από την έρευνα που έγινε σε Έλληνες μελισσοκόμους προκειμένου να προκύψουν τα οικονομικά στοιχεία μιας μέσης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης. Έτσι σε δείγμα 531 μελισσοκόμων με μέσω αριθμό μελισσιών 269 μπορούν να εξαχθούν οι σχετικές απαιτήσεις σε τι χρειάζεται ένας μελισσοκόμος σε υποδομή, κεφάλαιο και εργασία.

Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι οι ετήσιες ανάγκες σε εργασία είναι 7,3 ώρες ανά κυψέλη ενώ το κόστος για κάθε κυψέλη ανέρχεται στα 317€. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το κόστος δεν αφορά μοναχά την αγορά ενός μελισσιού (που υπολογίζεται περίπου στα 100€) αλλά και στα υπόλοιπα που αφορούν την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος όπως είναι η αποθήκη, τα μηχανήματα, τα καύσιμα κ.α. Συνυπολογίζοντας όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει κάποιος που σκέφτεται να ξεκινήσει να ασκεί τη μελισσοκομία να υπολογίζει το κόστος ανά μελίσσι στα 300€. Από το ποσό αυτό το 90% (285€/κυψέλη) αφορά το σταθερό κεφάλαιο (γεωργικές κατασκευές, αυτοκίνητο, μηχανήματα,κυψέλες, μελίσσια) και το υπόλοιπο 10% (32€/κυψέλη) το μεταβλητό κεφάλαιο (φάρμακα, διατροφή, υλικά συσκευασίας, καύσιμα μετακινήσεων κλπ) όπως δίνονται παρακάτω:

Σταθερό κεφάλαιο                                         €/κυψέλη

Αξία Γεωργικών Κατασκευών                              69,8

Αξία Αυτοκινήτου                                                        55,5

Αξία Μηχανημάτων                                                    25,8

Αξία Κυψελών                                                              48,8

Αξία Μελισσιών                                                           85,1

Σύνολο                                                                                 285

 

Αναλώσιμο Κεφάλαιο                                  €/κυψέλη

Φάρμακα                                                                       2,5

Διατροφή                                                                      10,4

Υλικά Συσκευασίας                                                   2,9

Καύσιμα Κίνησης                                                        8,2

Ηλεκτρικό – Νερό – Τηλέφωνο                             1,3

Λοιπά                                                                                6,8

Σύνολο                                                                                32,1

 

πηγή: Μελισσοκομική Επιθεώρηση ,τ.239

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.