Μελισσοκοµικά προγράµµατα για την τριετία 2017-2019

Μελισσοκοµικά προγράµµατα για την τριετία 2017-2019

Τα έξοδα για να πιστοποιήσουν το µέλι τους ως ΠΟΠ και να αγοράσουν εγκεκριµένα σκευάσµατα για την αντιµετώπιση ασθενειών θα καλύπτουν για λογαριασµό των µελισσοκόµων από φέτος και για πρώτη φορά τα νέα µελισσοκοµικά προγράµµατα, που εγκρίθηκαν για την τριετία 2017-2019, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

 Επιπλέον θα συνεχιστεί και η ενίσχυση που λαµβάνουν οι µελισσοκόµοι για την αντικατάσταση κυψελών και την µετακίνησή τους, µε ελαφρά µεγαλύτερο προϋπολογισµό (13.920.000 ευρώ). Τώρα, µένει να εκδοθεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόµενους.

Αναλυτικότερα, το µελισσοκοµικό πρόγραµµα της τριετίας 2017-2019 προϋπολογισµού 21.795.000 ευρώ δοµείται ως εξής:

  • Τεχνική βοήθεια προς µελισσοκόµους και οργανώσεις µελισσοκόµων: Περιλαµβάνει τη Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκοµίας, την κάλυψη δαπανών µετακίνησης, συµβουλευτικών υπηρεσιών, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης µελισσοκόµων.
  • Καταπολέµηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών:
  • Η δράση περιλαµβάνει δαπάνες για την πρόληψη και αντιµετώπιση εισβολών στις κυψέλες καθώς και την αγορά εγκεκριµένων φαρµάκων για την καταπολέµηση τους.
  • Εξορθολογισµός της εποχιακής µετακίνησης: Η δράση περιλαµβάνει δαπάνες για αντικατάσταση παλιών και φθαρµένων κυψελών µε νέες, προς διεύκολυνση των µετακινήσεων. Το ποσοστό αντικατάστασης των παλιών και φθαρµένων κυψελών ανέρχεται µέχρι και 10% των κατεχόµενων κυψελών ανά µελισσοκόµο.
  • Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας: Ενίσχυση των επαγγελµατικών µελισσοκόµων για την κάλυψη µέρους των δαπανών µετακίνησης των µελισσοσµηνών τους, µε σκοπό την εκµετάλλευση των ανθοφοριών και των µελιτοεκκρίσεων.
  • Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων µελισσοκοµίας µε στόχο τη διευκόλυνση των µελισσοκόµων στην εµπορία και την αναβάθµιση της αξίας των προϊόντων. Καλύπτονται δαπάνες για την πραγµατοποίηση αναλύσεων δειγµάτων µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης (φυσικό µέλι, βασιλικός πολτός, πρόπολη, γύρη, κερί µέλισσα), σε διαπιστευµένα εργαστήρια.
  • Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης µελιού που καλύπτει ∆απάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης µελιού.
  • Συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της µελισσοκοµίας και των µελισσοκοµικών προϊόντων. Ενισχύονται ερευνητικοί φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας. Οι ερευνητικοί φορείς οφείλουν να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράµµατος συγκεκριµένα αποτελέσµατα που ωφέλησαν τον τοµέα της µελισσοκοµίας.
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά. Αναγνώριση µελιού και άλλων µελισσοκοµικών προϊόντων ως Προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέυλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ). Κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση του µελιού και των λοιπών µελισσοκοµικών προϊόντων ως ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ.

 

Κοντονής Γιώργος

Πηγή  www.agronews.gr

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.