Η γραμμική καλλιέργεια της ελιάς

Η γραμμική καλλιέργεια της ελιάς

Η ελαιοκαλλιέργεια διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομία των χωρών όπου έχει αναπτυχθεί, γιατί αξιοποιεί ακατάλληλες εκτάσεις για άλλες καλλιέργειες και συμβάλει στην προστασία εδαφών από τις διαβρώσεις. Η ελιά μπορεί να ευδοκιμήσει και να ριζοβολήσει ζώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς καμία καλλιεργητική φροντίδα και να αναρρώνει γρήγορα ύστερα από μεγάλες δοκιμασίες. Λόγω αυτών των ικανοτήτων της ελιάς υπάρχει συνεχής ετήσια αύξηση των ελαιοφυτευτων και αυξανόμενη αγοραστική ζήτηση των ελαιοκομικών προϊόντων εξαιτίας της μεγάλης θρεπτικής αξίας του καρπού αλλά και του ελαιολάδου. Η αύξηση της παραγωγής μπορεί να επιτευχθεί με καλλιεργητικές εφαρμογές και με νέους τύπους φύτευσης. Οι μόνες προϋποθέσεις είναι να είναι σχετικά επίπεδο το αγροτεμάχιο (μέχρι 10% κλίση) και φυσικά αρδευόμενο.

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Έτσι ξεκίνησε από την Ισπανία αρχικά και επεκτάθηκε γρήγορα και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες η εγκατάσταση νέων & προ-υπαρχόντων ποικιλιών στη πυκνή φύτευση. Η πιο διαδεδομένη ποικιλία ελιάς για τις πυκνές και τις γραμμικές φυτεύσεις είναι η ποικιλία Arbequinaκαι η Κορωνείκη.

Πυκνές φυτεύσεις ελιάς στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια ενώ η μηχανική συγκομιδή την τελευταία πενταετία. Τα δενδρύλλια ελιάς στις πυκνές φυτεύσεις προέρχονται από τα φυλλοβόλα μοσχεύματα παραγόμενα σε υδρονέφωση. Οι αποστάσεις κυμαίνονται από 3,75-4 Χ 1,35-1,5μ

Η ηλικία των δενδρυλλίων μπορεί να είναι από 9 έως 18 μηνών μονόκλωνα και φυτεμένα σε γλαστράκια ή σακούλες. Το ύψος των δενδρυλλίων κυμαίνεται από 30-40εκ. έως 120εκ. ανάλογα με την ηλικία. Η προμήθευση τους γίνεται από το φυτώριο μας που χρησιμοποιεί σύγχρονες εγκαταστάσεις & πρακτικές (υδρονέφωση, μόνιμο γεωπόνο, κτλ).

Τα νεαρά δενδρύλλια αφού φυτευτούν διαμορφώνονται με κεντρικό άξονα που θα φτάσει τελικό ύψος έως 2,5-3μ που πλάγια θα υπάρχουν καρποφόροι βλαστοί μήκους περίπου 1,5μ και πλάτους βλάστησης αυτών άλλο τόσο, ώστε να επιτευχθεί μία κόμη τέτοια που να μπορεί να φτάσει το φως και στα κατώτερα μέρη του δένδρου.

Για την επίτευξη του καλού σχήματος κατά την ανάπτυξη των δενδρυλλίων χρειάζεται μεταλλική υποστήριξη η οποία χρησιμεύει και για την στήριξη του αρδευτικού. Προτιμάται άρδευση με σταγδην.

Η φύτευση γίνεται με κατεύθυνση Βορά-Νότο & με το ετήσιο μονόπλευρο κούρεμα επιτυγχάνουμε παράγωγη κάθε έτος.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Λόγω πυκνής φύτευσης χρειάζονται 2-3 ραντίσματα με χαλκό (το ένα μετά την συγκομιδή) και λίπασμα με βόριο 1-2 φορές το χρόνο.

Πρώτη παραγωγή θα πάρουμε από το 3ο έτος από την φύτευση τους, αλλά η πρώτη μηχανική συγκομιδή μπορεί να γίνει και στο 4ο. Επίσης η παραγωγή αυξάνεται ετήσια ως τον 7ο χρόνο. Η απόδοση του σε πλήρη παραγωγή κυμαίνεται από 250 έως 300 κιλά λάδι / στρέμμα. Η περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι είναι 20-25%. Η ανανέωση της φυτείας γίνεται με καρατόμηση.

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του τρόπου φύτευσης είναι η ταχύτατη συγκομιδή με ελαιοσυλλεκτική μηχανή. Η απαίτηση σε προσωπικό συγκομιδής είναι δύο (2) άτομα και η απόδοση της ελαιοσυλλεκτικής μηχανής φτάνει το 95%. Δηλαδή, σε μία μέρα προσωπικό και μηχανή μπορούν να συλλέξουν από 4 έως 8 τόνους ανά άτομο.Το κόστος της συγκομιδής είναι € 150/ώρα. Σε μία ώρα μπορεί να μαζέψει 3 στρέμματα καρπό. Οπότε το τελικό κόστος (με τιμές 2014) ανέρχεται στα €50/ στρέμμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μηχανική συγκομιδή στην γραμμική καλλιέργεια ελιάς μειώνει το κόστος παραγωγής ελαιολάδου κατά €1.- ευρώ. Δηλαδή, αν η μέση τιμή τα τελευταία χρόνια είναι €3.- με το συμβατικό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής το κόστος φτάνει € 2,80.- με € 3.- δηλαδή δεν υπάρχει κέρδος! Φυσικά, ο μη υπολογισμός της προσωπικής εργασίας του ιδιοκτήτη & της οικογένειας του δεν συνάδει με τους οικονομικούς όρους.

Το κόστος στη γραμμική καλλιέργεια ελιάς, μαζί με τις εισροές (χαλκός, λίπασμα, πότισμα, κτλ) κινείται μεταξύ € 1,80 – € 2,00. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος θέλει να μείνει στο αρχικό στάδιο της επένδυσης η απόδοση θα είναι €1.- ανά λίτρο λάδι (πάντα ανάλογα με την τρέχουσα τιμή).

Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται μετά από 5 ή 6 χρόνια και η ανανέωση της φυτείας μετά το 16ο έτος. Φυσικά μπορεί να προχωρήσει σε τυποποίηση, branding & προώθηση του προϊόντος. Έτσι θα μεγαλώσει κατά πολύ το περιθώριο κέρδους του. Αυτή η επένδυση επιδοτείται στην παρούσα φάση.

Το κόστος της αρχικής επένδυσης ορίζεται στα € 1.000 ανά στρέμμα και συμπεριλαμβάνει: δενδρύλλια ελιάς, πασσάλους, καλάμια μπαμπού, αρδευτικό & σύρμα. Υπάρχει δυνατότητα για λύσεις “με το κλειδί στο χέρι” όπως και παρακολούθηση της καλλιέργειας μετά την φύτευση, αλλά τα κόστη υπολογίζονται ανά περίπτωση.

πηγή: www.agronomist.gr

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.