Διεγερτική τροφοδοσία – Πως εφαρμόζεται?

Διεγερτική τροφοδοσία – Πως εφαρμόζεται?

Πότε εφαρμόζεται:

α) Όταν σταματήσει η νεκταροέκκριση, μειωθεί η ωοτοκία της βασίλισσας και διαπιστωθεί ότι περιορίστηκε ο γόνος.

β) Όταν επιδιώκεται αύξηση του πληθυσμού των μελισσιών για την εκμετάλλευση μιας κύριας ανθοφορίας. Εφαρμόζεται 40 μέρες πριν την ανθοφορία.

γ) Όταν φυσιολογικά σταματά η ωοτοκία της βασίλισσας, το φθινόπωρο και ο μελισσοκόμος επιδιώκει την ανανέωση του πληθυσμού των μελισσιών. Εφαρμόζεται μετά τον τελευταίο τρύγο.

δ) Όταν γίνονται διάφορες επεμβάσεις. Η διεγερτική τροφοδοσία εφαρμόζεται ταυτόχρονα με την επέμβαση.

Πως εφαρμόζεται:

Τα μελίσσια τροφοδοτούνται καθημερινά με 1/8 μέχρι 1/4 του λίτρου σιρόπι (1:1) για 15 περίπου συνεχείς μέρες. Μεγαλύτερη ποσότητα σιροπιού ελάχιστα προσφέρει στην εκτροφή του γόνου, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις συμβάλλει αρνητικά μπλοκάροντας τον διαθέσιμο χώρο για γέννα της βασίλισσας.

Απαραίτητη προυπόθεση για την επιτυχία της διεγερτικής τροφοδοσίας είναι:

  • Η παρουσία γύρης ή υποκατάστατου αυτής. Χωρίς τη γύρη η βασίλισσα γεννά αλλά ο γόνος δεν εκτρέφεται.
  • Η παρουσία καλοχτισμένων κηρηθρών με άδεια και καθαρά κελιά κοντά στη γονοφωλιά.
  • Η νεαρή και καλή βασίλισσα
  • Τα δυνατά μελίσσια. Μολονότι τα μικρά μελίσσια συγκριτικά με τα μεγάλα εκτρέφουν γόνο για μεγαλύτερο διάστημα, έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Όσο ευνοικοί και να είναι οι παράγοντες τις διεγερτικής τροφοδοσία, τα μικρά μελίσσια δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν μεγάλους πληθυσμούς. Για αυτό είναι προτιμότερο πρώτα να συνενώνονται με άλλα και μετά να τροφοδοτούνται διεγερτικά.

Πλεονεκτήματα:

Η σωστή εφαρμογή της διεγερτικής τροφοδοσίας εξασφαλίζει στα μελίσσια περισσότερο γόνο και μεγαλύτερους πληθυσμούς.

Μειονεκτήματα:

Είναι κοπιαστική εργασία, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό μελισσιών.

Προφυλάξεις:

  • Η διεγερτική τροφοδοσία δεν πρέπει να γίνεται σε ακατάλληλο καιρό, γιατί οι μέλισσες δραστηριοποιούνται και, πετούν για να συλλέξουν τροφές και χάνονται.
  • Σε χαμηλές θερμοκρασίες η διεγερτική τροφοδοσία πρέπει να αποφεύγεται, γιατί επεκτείνεται ο γόνος και οι μέλισσες αδυνατούν να τον θερμάνουν.

πηγή: Πρακτική Μελισσοκομία, Α. Θρασυβούλου

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.