Βασιλικό κελί πριν σφραγιστεί [Photo]

Βασιλικό κελί πριν σφραγιστεί [Photo]

Μέλισσες φροντίζουν το βασιλικό κελί λίγο πριν το σφραγίσουν!

Comments are closed.

Το www.beeing.gr είναι η πρώτη δωρεάν ελληνική πλατφόρμα διαχείρισης και καταγραφής μελισσοκομείων.
www.beeing.gr