Αναβάθμιση πλατφόρμας διαχείρισης μελισσοκομείων – beeing.gr

Αναβάθμιση πλατφόρμας διαχείρισης μελισσοκομείων – beeing.gr

Αναβάθμιση πλατφόρμας διαχείρισης μελισσοκομείων – beeing.gr.

Νέα λειτουργικότητα

 • Προσθήκη κουμπιού στην ενότητα επιθεωρήσεων για να επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη κυψέλη πρέπει να πάρει όροφο στην επόμενη επίσκεψη
 • Προσθήκη κουμπιού για μαζική μεταφορά κυψελών από ένα μελισσοκομείο σε ένα άλλο

Νέες Αναφορές

 • Προσθήκη αναφορά που δείχνει τις ηλικίες των βασιλισσών ανά κυψέλη
 • Προσθήκη αναφορά που δείχνει τα εξαρτήματα(σίτα, κηρόπανο κλπ) ανά κυψέλης
 •  Προσθήκη αναφορά που δείχνει πόσους ορόφους έχει κάθε κυψέλη
 •  Προσθήκη αναφοράς που δείχνει τη δυναμικότητα ανά κυψέλη
 •  Προσθήκη αναφοράς που δείχνει ποιά μελίσσια είναι αρρενοτόκα
 •  Προσθήκη αναφοράς που δείχνει ποιά μελίσσια έχουν αποθέματα μελιού
 •  Προσθήκη αναφοράς που δείχνει σε ποιά  μελίσσια έχει γίνει θεραπεία στην τελευταία επιθεώρηση
 • Προσθήκη αναφοράς που δείχνει τις Πρόσφατες Επιθεωρήσεις ανά κυψέλη
 • Προσθήκη αναφοράς που δείχνει τα μελίσσια που θα πάρουν όροφο στην επόμενη επιθεώρηση

Διόρθωση Bug

 • Διόρθωση δυσλειτουργίας στην ενότητα Μελισσοκομεία που δεν έδειχνε τον αριθμό κυψελών σε κάθε Μελισσοκομείο.
Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.