Άνοιξε συζήτηση για τσεκ ανά κυψέλη σε μελισσοκόμους

Άνοιξε συζήτηση για τσεκ ανά κυψέλη σε μελισσοκόμους

Άµεση ενίσχυση ανά κυψέλη για επαγγελµατίες µελισσοκόµους µετά το 2020, πρότειναν στην Κοµισιόν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεωργίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Αυγούστου, στις Βρυξέλλες. Βαδίζοντας µεν σε αντίθετη πορεία από την εκτατικοποίηση των ενισχύσεων στην κτηνοτροφία, ένα τσεκ αναλόγως τον αριθµών των κυψελών ζητείται να εξεταστεί, µαζί µε την αναθεώρηση της στήριξης της ΕΕ για τους µελισσοκόµους.

Όπως αναφέρει η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεωργίας, ενώ ο πληθυσµός των µελισσών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 47,8 % µεταξύ 2004 και 2016, ο προϋπολογισµός των εθνικών µελισσοκοµικών προγραµµάτων αυξήθηκε µόνο κατά 12 %, από 32 σε 36 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Συνολικά, δηλαδή, τρία χιλιοστά του προϋπολογισµού της ΚΑΠ. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ για το πρόγραµµα αυτό πρέπει, εποµένως, να αυξηθεί κατά 47,8 %, που αντιστοιχεί σε 47 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, υποστηρίζει σχετικά. Επιπλέον, η έρευνα και ανάπτυξη στη µελισσοκοµία, η κατάρτιση και η µετεκπαίδευση των µελισσοκόµων, και περαιτέρω κίνητρα δηµοσιονοµικής πολιτικής (π.χ. φοροαπαλλαγές για µελισσοκοµικές δραστηριότητες) θα συνέβαλλαν στην άνθιση της µελισσοκοµίας, αναφέρει σχετικά το πόρισµα.

∆ράσεις προώθησης µελιού
Το µέλι θα πρέπει επίσης να προωθηθεί µεταξύ των παιδιών ως υγιεινή τροφή στη δηµόσια εκπαίδευση αναφέρουν οι τεχνοκράτες, υποστηρίζοντας την αύξηση του προϋπολογισµού της ΕΕ για τα σχολικά προγράµµατα. Ειδικότερα όσον αφορά την προώθηση του µελιού, η Επιτροπή Γεωργίας καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά µε την ποσότητα µελιού που καταναλώνεται και τις καταναλωτικές συνήθειες στην ΕΕ. Ένα εξαιρετικό παράδειγµα είναι η πρωτοβουλία «Μέλι για πρόγευµα», που οργανώθηκε από τη Σλοβενία και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από πολλά άλλα κράτη µέλη• θα ήταν χρήσιµο να καθιερωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα σχολικά προγράµµατα είναι επίσης ένα ιδανικό µέσο για να ενταχθεί το µέλι στην ανάπτυξη των παιδιών. Υποστηρίζω, συνεπώς, την αύξηση του προϋπολογισµού της ΕΕ για τα σχολικά προγράµµατα.

Σύστηµα ελέγχων σε εισαγωγές µελιού

Αναφορικά µε το µεγαλύτερο πρόβληµα των παραγωγών, τη νόθευση του µελιού, ζητήθηκε η καταχώρηση του µελιού που είναι σαφώς νοθευµένο στον κατάλογο RASFF, η απαγόρευση της τεχνικής της διήθησης µελωµάτων, και η θέσπιση δειγµατοληπτικών ελέγχων του µελιού που φθάνει στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από τρίτες χώρες.
Επιπλέον προτείνεται, οι µονάδες συσκευασίας µελιού στις οποίες συσκευάζεται επίσης εισαγόµενο µέλι να υπόκεινται σε ενωσιακή παρακολούθηση ασφάλειας των τροφίµων. Σηµειώνεται εδώ, ότι τα δείγµατα µελιού από τα κράτη µέλη ελέγχθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι το 20 % τωνδειγµάτων που είχαν ληφθεί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων ήταν νοθευµένο µέλι.

πηγή: www.agronews.gr

Εγγραφή στο newsletter
Comments are closed.